Szkolenia BHP dla pracowników

Obowiązek organizowania szkoleń okresowych i wstępnych BHP dla pracowników wynika z zapisów Kodeksu pracy (art. 237.3 § 1 i 2). Według prawa nie wolno dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie ma on wymaganych kwalifikacji, umiejętności lub jego znajomość przepisów i zasad BHP nie jest dostateczna, a za przeszkolenie pracownika w tym zakresie odpowiada pracodawca. Szkolenie powinno być przeprowadzone w sposób przystępny i zrozumiały dla pracowników, przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Optimum Systemy Zarządzania (Kobyłka koło Warszawy, pw. wołomiński) oferuje profesjonalne szkolenia (wstępne i okresowe) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia wstępne i okresowe

Do obligatoryjny szkoleń BHP dla pracowników, które organizujemy dla firm z Warszawy i pow. wołomińskiego, należą:

  • szkolenia wstępne - przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy, obejmujące instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy;
  • szkolenia okresowe - powtarzane cyklicznie w czasie trwania zatrudnienia, mające na celu przypomnienie zasad i przepisów BHP oraz zaznajomienie z nowymi przepisami w tym zakresie.

Firma Optimum Systemy Zarządzania przeprowadza szkolenia BHP (wstępne i okresowe) dla pracowników zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia dla pracowników w przystępnej formie

Firma Optimum Systemy Zarządzania z siedzibą w Kobyłce koło Warszawy, pow. wołomiński, zaprasza do współpracy wszystkie firmy zainteresowane profesjonalną organizacją szkoleń BHP dla pracowników. Dysponujemy profesjonalną kadrą specjalistów, którzy potrafią przekazywać wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. Programy przeprowadzanych przez nas szkoleń wstępnych i okresowych dostosowane są do rodzaju i warunków prac, które wykonywane są przez osoby uczestniczące w tych szkoleniach.