Systemy zarządzania wg wymagań ISO w Polsce

Pod koniec XX wieku Międzynarodowa Organizacja ds. Normalizacji (ISO) opracowała i wydała kilka norm dotyczących zarządzania organizacją (firmą, przedsiębiorstwem, urzędem itp. ) :

 • ISO 9001 Zarządzanie jakością
 • ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe
 • ISO 27001 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • ISO 22000 Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Z kolei w Wielkiej Brytanii opracowano normę OHSAS 18001 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, która została powszechnie uznana przez wiele krajów Europy. Na jej podstawie opracowano normę polską (PN-N-18001).

W/w normy miały na celu ujednolicenie zasad postępowania organizacji (przedsiębiorstw) niezależnie od ich lokalizacji czy branży. Wprowadzono system nadawania certyfikatów. Polskim przedsiębiorstwom, wdrożenie tych standardów, pomogło w wejściu na trudny rynek europejski jeszcze przed wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej. Posiadanie certyfikatu jakości jest bardzo ważnym elementem podczas uczestniczenia polskich podmiotów gospodarczych w przetargach publicznych.

Systemy ISO nadal cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy wdrażając i certyfikując systemy oparte na normach ISO kierują się potrzebami rynku i wymaganiami kontrahentów. Część firm wdrożyła ISO korzystając z okazji jaką dawały dotacje unijne na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Jednak niezależnie od argumentów przemawiających za wprowadzeniem systemu zarządzania wg wymagań norm ISO do firmy można stwierdzić, że przedsiębiorcy widzą sens w zarządzaniu firmami zgodnie z cyklem PDCA i zasadami wskazanymi przez międzynarodowe standardy. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez International Organization for Standardization (dane za lata 20013-2014). Wynika z nich, że w 2013 r. w Polsce wzrosła liczba certyfikatów i to niezależnie od rodzaju systemu zarządzania. Poniższy wykres przedstawia ilość certyfikatów ISO obowiązujących w 2013-2014 w najpopularniejszych systemach zarządzania:

systemy iso

Najchętniej wdrażanym systemem jest nadal system zarządzania jakością ISO 9001. W Polsce jest wydanych 10 527 certyfikatów ISO 9001 (dane za 2013 rok), co stawia nas w środku tabeli wśród państw europejskich.

Podobnie wygląda nasza pozycja względem Europy, jeśli chodzi o ilość wydanych certyfikatów ISO 14001. W 2013 r. certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 otrzymało w Polsce 2220 przedsiębiorstw, co daje nam 10. miejsce wśród krajów europejskich.

Również w przypadku ISO/IEC 27001 znajdujemy się w średniej europejskiej pod względem ilości wydanych certyfikatów. W Polsce jest wydanych obecnie 307. certyfikatów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Powyższe dane pokazują, że choć nie jesteśmy europejską potęgą w systemach ISO to jednak polscy przedsiębiorcy są równie świadomi wartości jaką niesie ze sobą zarzadzanie przez ISO, jak ich zagraniczni koledzy.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania według wymagań ISO

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród kilkuset polskich firm, które wdrożyły ISO 9001 jednoznacznie wskazują, że 88% firm przyznaje, że opłaciło się im wdrożyć system zarządzania wg ISO 9001. To nie są ‘akademickie rozważania’ – to są fakty!

Głównymi deklarowanymi korzyściami z wdrożenia systemu zarządzania wg wymagań ISO są:

 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej,
 • Lepsze zarządzanie organizacją pomaga zaspokoić potrzeby klientów,
 • Zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i zasobów,
 • Przyciąganie inwestorów, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych,
 • Poprawa efektywności operacyjnej oznacza zmniejszenie liczby błędów przy zwiększeniu korzyści,
 • Zmotywowani i zaangażowani pracownicy,
 • Zachęta do efektywniejszej komunikacji wewnętrznej,
 • Rozszerzenie możliwości biznesowych przez wykazanie zgodności z wymogami.

System zarządzania wg wymagań ISO można wdrożyć dobrze i można źle.

W Optimum Systemy Zarządzania potrafimy tak wdrożyć system zarządzania, by nie tylko uzyskać certyfikat zgodności ale również :

 • dopasować go do specyfiki organizacji tak, by nie spowodować niepotrzebnej ‘rewolucji’
 • zoptymalizować procesy, by system od początku przynosił spodziewane korzyści biznesowe
 • wprowadzić optymalną ilość dokumentacji.

Obawy, że trzeba będzie spełnić wiele trudnych ISO-owskich wymagań są na ogół przesadzone. Normy ISO są ‘pisane przez życie’ i oparte na doświadczeniach wielu firm i jest w nich więcej zdroworozsądkowych propozycji, niż to się czasami mniej zorientowanym osobom wydaje.

 • Uzyskanie Certyfikatu ISO jest prostsze i tańsze niż myślisz!
 • Sprawdź nas, czy potrafimy poprzez system zarządzania wg wymagań ISO usprawnić procesy w Twojej firmie i podnieść jej konkurencyjność!
 • Traktuj wdrożenie systemu zarządzania wg wymagań ISO jak inwestycję w rozwój swojej firmy!
 • Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!