Szkolenia BHP dla pracodawcy

Jednym z obowiązków pracodawcy jest przechodzenie regularnych szkoleń BHP. Wynika to z art. 237.3 § 2.1 Kodeksu pracy: Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

W Optimum Systemy Zarządzania zajmujemy się kompleksową obsługą BHP firm, m.in. organizowaniem szkoleń BHP (wstępnych, okresowych) dla pracodawców. Działamy głównie na terenie Warszawy powiatu wołomińskiego, ale do współpracy zapraszamy również firmy z innych miejscowości.

Zakres szkoleń BHP dla pracodawców

Zakres tematyczny oraz zasady szkoleń BHP wstępnych i okresowych, organizowanych przez Optimum Systemy Zarządzania (Kobyłka koło Warszawy, pow. wołomiński), normuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na jego podstawie możemy wyodrębnić:

  • szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zagadnienia, jakie omawiane są na wstępnych i okresowych szkoleniach BHP, oraz ich ramowy program określa załącznik nr 1 do wspomnianego rozporządzenia. Ważne jednak, by zajęcia prowadzone były przez osoby wykwalifikowane, takie jak specjaliści z Optimum Systemy Zarządzania z siedzibą w Kobyłce koło Warszawy (pow.. wołomiński).

Szkolenia prowadzone przez specjalistów ds. BHP

Zapraszamy do współpracy z zakresu szkoleń BHP (wstępnych i okresowych) dla pracowników, pracodawców, właścicieli oraz osób kierujących pracownikami wszystkie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z pow. wołomińskiego i Warszawy. Zajmujemy się również kompleksową obsługą BHP w firmach, opracowywaniem dokumentacji powypadkowej czy opracowywaniem oceny ryzyka zawodowego. Wyróżnia nas duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i staramy się, by nasza oferta spełniała wszystkie Państwa wymagania.