Utrzymanie systemu – outsourcing funkcji Pełnomocnika

Nowa wersja normy ISO 9001:2015 nie nakazuje już organizacji wyznaczenie osoby, która będzie pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Jakości. Rolę tę ma teraz pełnić Najwyższe Kierownictwo organizacji. Jednakże, na ogół, Dyrektorzy czy Prezesi na co dzień obciążeni są bieżącymi obowiązkami i mogą nie mieć czasu lub wystarczającej wiedzy merytorycznej, by ciągle doskonalić działanie systemu zarządzania i główne procesy w firmie. Szczególnie w małych lub średniej wielkości organizacjach.

Rozwiązaniem może być właśnie powierzenie tej funkcji zewnętrznemu Konsultantowi, który oprócz rutynowych obowiązków Pełnomocnika, dzięki swojej wiedzy z zakresu optymalizacji procesów może dodatkowo:

 • auditować i ocenić skuteczność wybranych procesów;
 • zaproponować rozwiązania, które:
  - zwiększą wydajność pracy,
  - poprawią jakość wyrobów,
  - zmniejszą koszty działalności.

Jeśli chcesz, aby Twój system zarządzania funkcjonował prawidłowo;
Jeśli nie chcesz mieć kłopotu podczas auditu certyfikującego lub auditu nadzoru;
Jeśli chcesz zoptymalizować swoje procesy i odnieść korzyści biznesowe;
Jeśli Twoja firma potrzebuje impulsu do rozwoju, dzięki świeżemu, profesjonalnemu spojrzeniu;

TO JEST OFERTA DLA CIEBIE

Niezależnie od tego, korzyści z powierzenia usług Pełnomocnika zewnętrznemu Konsultantowi są następujące:

 • pewność, że dane działania będą zrobione prawidłowo i na czas;
 • uniknięcie kosztów szkoleń i absencji z powodu szkoleń swoich pracowników;
 • minimalne perturbacje organizacyjne – nie odrywa się ludzi do audytowania i mogą się zająć swoimi bieżącymi sprawami;
 • pełny obiektywizm i ‘świeże spojrzenie’ Konsultanta zewnętrznego;
 • wysokie kwalifikacje Pełnomocnika – aktualna wiedza dotycząca norm i obowiązujących przepisów prawnych;
 • transfer najlepszej wiedzy i podobnych rozwiązań z innych firm;
 • profesjonalne doskonalenie procesów.

Aby dowiedzieć się więcej o warunkach ousourcingu Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001 lub Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg. OHSAS 18001, prosimy o kontakt.