Firma Optimum Systemy Zarządzania, działająca głównie na terenie powiatu wołomińskiego, a także całej Warszawy, świadczy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmujemy się m.in. organizacją szkoleń dla pracowników, opracowywaniem instrukcji BHP czy sporządzaniem oceny ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk pracy, procesów produkcyjnych czy procesów pracy.

Optimum Systemy Zarządzania - rzetelna ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, i sporządzanie adekwatnej dokumentacji jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Reguluje to art. 226 Kodeksu pracy. Pracodawca musi również informować zatrudnione osoby o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego i działania podjęte w jej oparciu wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Wszystkie firmy, zwłaszcza z Warszawy, powiatu wołomińskiego i okolic, które chciałyby skorzystać z usług profesjonalistów przy opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Kiedy powinno się przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego można określić, jakie czynniki w miejscu pracy stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia pracowników, a następnie podjąć działania eliminujące lub ograniczające te czynniki. Ocenę ryzyka zawodowego firm należy przeprowadzać okresowo, a także wówczas, gdy np.:

  • na stanowisku pracy doszło do wypadku;
  • tworzone są nowe stanowiska pracy;
  • wprowadzane są zmiany w procesie pracy lub na stanowisku pracy;
  • stwierdzono, że dotychczasowe środki ochrony są nieskuteczne lub niewłaściwe, w związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian.

Specjaliści z Optimum Systemy Zarządzania (Kobyłka koło Warszawy, powiat wołomiński) dokonują oceny ryzyka zawodowego skrupulatnie, biorąc po uwagę wszystkie występujące okoliczności, w oparciu o doświadczenie i fachową wiedzę z zakresu BHP.