Nowy standard FSC CoC – Jakie przynosi zmiany?

Nowy standard FSC CoC

FSC opublikowało zaktualizowaną wersję standardu Kontroli Pochodzenia Produktu (CoC) (FSC-STD-40-004 V3-0) po ponad 2 letnim okresie doskonalenia oraz szeregu konsultacji społecznych.

Obecni Posiadacze Certyfikatu mogą podejść do auditu zgodnie z wymogami nowego standardu, gdy tylko wejdzie on w życie, czyli 1 kwietnia 2017 r. Do końca okresu przejściowego (31 marca 2018 r.) wszystkie firmy muszą przystąpić do auditu zgodnie z wymogami nowego standardu.

Norma ta ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich organizacji, które produkują, przetwarzają lub sprzedają produkty certyfikowane FSC.

Nowe wymogi weryfikacji transakcji

Nowy standard określa, że Posiadacze Certyfikatu powinni pomóc Jednostce Certyfikującej i organowi nadzoru FSC Accreditation Services International (ASI) w weryfikacji swoich danych transakcji poprzez dostarczenie próby takich informacji.

Jako że system FSC obejmuje już ponad 30 000 certyfikowanych firm na całym świecie, jednym z potencjalnych problemów w systemie to produkty błędnie określone jako materiał FSC. Metody weryfikacji transakcji były centralnym punktem w wielu konsultacjach społecznych dla tego standardu. Platforma Oświadczeń Online (OCP) zainicjowana przez FSC w 2014 r. miała być potencjalnym rozwiązaniem mającym pomóc w zamknięciu tej luki. Co ciekawe, ani OCP ani żadna inna alternatywa nie została wymieniona w ostatecznej wersji standardu. Stosowanie OCP jest zatem ciągle dobrowolne dla Posiadaczy Certyfikatu.

FSC obecnie testuje różne metody weryfikacji oświadczeń FSC. Oznacza to dalsze testowanie OCP dla wybranych łańcuchów dostaw wysokiego ryzyka i badanie możliwości stosowania oświadczeń w formie cyfrowej oraz technologii gromadzenia (lub przechowywania) informacji w bazach danych. Kiedy badania zostaną zakończone, FSC może ustanowić nowe wymagania

Nowe zasady dla certyfikacji wielooddziałowych

Jedna z większych zmian w nowym standardzie dotyczy organizacji wielooddziałowych używających procentowego lub kredytowego systemu oświadczeń. Mogą one teraz wykonywać obliczenia na poziomie wielu oddziałów, pod warunkiem, że:

• produkują one te same grupy wyrobów,
• zlokalizowane są w obrębie tego samego kraju lub w strefie Euro,
• stosują jednakowy, zintegrowany system oprogramowania do zarządzania,
• 50% ich produkcji to produkcja certyfikowana (w przypadku systemu procentowego) albo wnoszą co najmniej 10% kredytów w okresie 12 miesięcy (w przypadku systemu kredytowego).

fsc standard

Zmiana ta jest wynikiem projektu pilotażowego, który wykazał wyraźne korzyści z ze stosowania rachunku procentowego i rachunku kredytowego wspólnego dla oddziałów. Przykładowo, firma posiadająca klika tartaków w jednym kraju bądź strefie euro będzie mogła posiadać wspólny rachunek kredytowy i „przenosić” kredyt z jednej lokalizacji do drugiej. Jako inny przykład: firma posiadająca tartaki w Finlandii i Estonii będzie mogła przenieść kredyt z Estonii, gdzie będzie wysoki udział certyfikowanych materiałów wejściowych do Finlandii, gdzie dostęp do certyfikowanych kłód może być ograniczony.

FSC będzie monitorowało realizację wymagań dla certyfikacji wielooddziałowych i ponownie oceni ten model po dwóch latach.

Minimum 70% poużytkowych materiałów odzyskanych przy etykietowaniu produktów recyklingowych FSC

Teraz wyroby mogą zawierać co najmniej 70% poużytkowych materiałów odzyskanych pochodzących z recyklingu (reszta wykonana z ubocznych materiałów odzyskanych) aby mogły być oznaczone etykietą FSC Recycled. Oznacza to zredukowanie poprzedniej wartości progowej 85% do wartości progowej wymaganej do etykietowania produktów FSC Mix.

Dopracowany system kredytowy oraz wymagania dotyczące grup produktów:

Zmiany zawierają:

• wyjaśnienie dotyczące systemu kredytowego dla produktów złożonych posiadających różne materiały wejściowe. Wyroby nie potrzebują już osobnego rachunku kredytowego, jeżeli będą sprzedawane z oświadczeniem FSC Mix Credit. Jedno konto kredytowe będzie wstanie objąć wszystkie produkty złożone do momentu aż ich komponenty nie będą stanowić więcej niż 30% produktu finalnego (liczonej wagowo lub objętościowo). Oznacza to, że kredyty mogą być przenoszone z jednego komponentu na drugi, który nie posiada żadnego kredytu.
Przykład: Firma produkuje podłogi składające się z drewna litego, które jest powszechnie dostępne jako certyfikowane FSC oraz okleinę, której dostępność jest ograniczona i może występować na rynku z oświadczeniem FSC Controlled Wood. Będzie można wykorzystać kredyty nabyte przy zakupie certyfikowanego drewna litego i objąć nimi okleinę, pod warunkiem, że okleina nie stanowi więcej niż 30% całego wyrobu.

• przedłużenie okresu rachunku kredytowego, tak że kredyty wygasają po 24 miesiącach zamiast po 12.

Włączenie not doradczych i interpretacji standardu

Informacje o wymogach FSC są zawarte w standardzie, dyrektywie i w sekcji dotyczącej interpretacji na stronie internetowej. Obecnie FSC stworzyło łatwiejszy dostęp do informacji dzięki połączeniu wszystkich tych dokumentów w standardzie. Jest jednak prawdopodobne, że nowy standard będzie wymagał nowych interpretacji i not doradczych.