Według prawa obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niestety, na niektóre sytuacje nie mamy wpływu, a inne ciężko przewidzieć – wypadek losowy może zdarzyć się nawet wtedy, gdy przestrzegane są przepisy BHP. W sytuacji, gdy doszło do wypadku przy pracy, niezbędne jest opracowanie dokumentacji powypadkowej. Specjaliści z firmy Optimum Systemy Zarządzania, działającej głównie na terenie Warszawy, Wołomina i okolic, pomogą w rzetelnym sporządzeniu wymaganej dokumentacji (koszt usługi wg cennika).

Wypadek przy pracy

Polskie prawo (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ) definiuje wypadek przy pracy jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Poszkodowany pracownik, o ile pozwala na to jego stan zdrowia, zobowiązany jest poinformować pracodawcę o wypadku. Obowiązek zgłoszenia o zaistniałej sytuacji ciąży również na wszystkich osobach, które były świadkiem zdarzenia. Natomiast do obowiązków pracodawcy należy zabezpieczenie miejsca wypadku oraz podjęcie czynności, które mają na celu ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia. Firma Optimum Systemy Zarządzania proponuje pomoc przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem i do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z Warszawy i Wołomina.

Kompleksowa obsługa BHP - Optimum Systemy Zarządzania

Sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej jest bardzo istotne, ponieważ stanowi ona podstawę do tego, by móc ubiegać się o odszkodowanie. Firma Optimum Systemu Zarządzania oferuje kompleksowe usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nasza siedziba znajduje się w Kobyłce koło Warszawy (gm. Wołomin). Zajmujemy się m.in. opracowywaniem instrukcji BHP, organizacją szkoleń dla pracowników, a także opracowywaniem koniecznej dokumentacji powypadkowej. Zachęcamy do kontaktu - nasi konsultanci udzielą informacji m.in. na temat cennika usług.

Dokumentacja powypadkowa

Do dokumentacji powypadkowej, którą opracować pomogą specjaliści z Optimum Systemy Zarządzania (Kobyłka koło Warszawy), należą:

  • Protokół powypadkowy (ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia).
  • Statystyczna karta wypadku.
  • Karta wypadku dla pracowników bez umowy o pracę.
  • Rejestr wypadków przy pracy.
  • Karta wypadku, który miał miejsce w drodze z pracy do domu lub z domu do pracy.
  • Wyjaśnienia poszkodowanego i informacje od świadków zdarzenia.
  • Postanowienia i polecenia.

W razie pytań dotyczących cennika usług i szczegółów współpracy, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.