Obsługa BHP

Zgodnie z art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Z kolei ustawa z 1974r. Kodeks Pracy określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia swoim pracownikom właściwych warunków pracy. Nadzór nad nimi sprawuje służba BHP. W małych i średnich przedsiębiorstwach obsługę bhp najczęściej powierza się specjalistom zewnętrznym (outsourcing usług). Optimum Systemy Zarządzania zaprasza wszystkie firmy z Warszawy i Wołomina do współpracy w dziedzinie obsługi BHP oraz prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników.

Kompetencje specjalistów ds. BHP

Do podstawowych zadań specjalistów z firmy Optimum Systemy Zarządzania (Kobyłka k. Warszawy) bhp należy:

  • Doradzanie pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp:
    • Szkolenia bhp ogólne (wstępne dla nowych pracowników).
    • Szkolenia okresowe dla pracowników.
    • Szkolenia dla właścicieli oraz osób kierujących pracownikami.
  • Ocena i analiza ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
  • Opracowywanie instrukcji bhp.
  • Prowadzenie postępowań powypadkowych i opracowywanie kompletnej dokumentacji powypadkowej.
  • Pomiary środowiska pracy (oświetlenie, hałas, wydatek energetyczny, czynniki szkodliwe itp.).
  • Ocena i analiza stanu bhp w przedsiębiorstwie.
  • Pomoc w doborze właściwego sprzętu ochrony osobistej dla pracowników.

Optimum Systemu Zarządzania - obsługa BHP, szkolenia dla pracowników

Optimum Systemy Zarządzania oferuje szeroki zakres usług związanych z dziedziną bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Działamy głównie na terenie Warszawy i powiatu wołomińskiego. Przeprowadzamy szkolenia BHP, przeciwpożarowe (ppoż.) oraz szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy.

W swojej ofercie posiadamy kompleksową obsługę BHP małych i dużych przedsiębiorstw:

  • przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia BHP,
  • organizujemy szkolenia przeciwpożarowe,
  • wykonujemy instrukcje BHP dla wszystkich rodzajów stanowisk pracy,
  • sporządzamy kompletną dokumentację powypadkową,
  • dokonujemy oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

Staramy się, aby nasze kursy przełamywały stereotyp nudnych szkoleń BHP - wiedza podana w zrozumiały, a zarazem atrakcyjny sposób, przy użyciu pomocy multimedialnych, jest skuteczniej przyswajana. Szkolenia przeprowadzamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie - dokonujemy odpowiedniej wyceny obsługi bhp oraz doradzamy, które rozwiązanie jest dla niego najlepsze. Naszym klientom proponujemy preferencyjne stawki. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Kobyłce koło Warszawy.